Condicions d'ús

Estàs a la pàgina web de Repuestodomestic.com., pertanyent a l'Empresa “Adela Calderón Manzano” C.I.F.8791841E amb el nom comercial SAT REELECTRO, situat al carrer Corte de Pelejas 61A - C.P. 06009 - Badajoz telèfon 824 908 366 WhatsApp 608 088 314.

La Política de Privadesa plasmada a continuació, és aplicable a tots els serveis d'aquesta website, així com a les pàgines i serveis amb què la web es vagi ampliant en el futur.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE REPUESTODOMESTIC.COM

La seva Privadesa i la salvaguarda de la seva intimitat és el més important per a nosaltres. A través dels formularis enviats, vostè ens remet una sèrie d'informacions que us permetran contactar per resoldre qualsevol qüestió del vostre interès o fer una sol·licitud. El contingut de la nostra Política de Privadesa us ajudarà a conèixer quines dades demanem, què fem amb les mateixes, i quins són els vostres drets i les nostres obligacions amb relació a l'usuari i al manteniment d'aquestes dades fora de l'abast de terceres parts no autoritzades.

FINALITAT DE L'EMMAGATZEMATGE DE DADES

Repuestodomestic.com té un formulari amb el propòsit següent:

Un fitxer de tractament i emmagatzematge de dades per poder resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir en relació amb les opinions i preguntes que ens faci a través del formulari de contacte, així com l'enviament d'informació relativa a la pàgina i publicitat en el seu cas.

Aquest fitxer compleix els requisits legals exigits per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com els requisits tècnics disposats pel Reglament de mesures de seguretat R.D. 1720/2007, per garantir la seguretat de les dades que ens faciliti.

En omplir i enviar el formulari d'inscripció vostè dóna el seu consentiment inequívoc per a l'emmagatzematge de les seves dades en els nostres fitxers amb les finalitats indicades.

Totes les dades marcades en el formulari amb un asterisc s'han d'omplir de manera obligatòria perquè el seu registre sigui admès i puguem donar-li una resposta completa.

No sol·licitem cap dada dels considerats per la normativa vigent com especialment protegits a través d'aquests fitxers. Repuestodomestic.com garanteix que les dades subministrades no seran accessibles per cap persona fora de l'empresa i que només es mostraran a petició del seu propi titular degudament acreditat.

DRETS DE L'USUARI

Els usuaris dels serveis de Repuestodomestic.com, tindran dret a accedir en qualsevol moment a les seves dades emmagatzemades en els nostres fitxers, així com a la rectificació, cancel·lació o oposició a les mateixes. Aquests drets tenen els següents continguts concrets:

L'usuari té dret a sol·licitar i obtenir gratuïtament informació sobre les seves dades de caràcter personal tractades, del seu origen (que en el nostre cas seran sempre els formularis situats a la web) i de les comunicacions que puguin afectar-les. Per obtenir aquesta informació el client ha de sol·licitar-la a l'e-mail: info@repuestodomestic.com, la mateixa adreça a la qual s'hauran d'enviar les modificacions que puguin sorgir. L'enviament s'ha de fer des de l'adreça de correu electrònic inclosa en el formulari. En cas contrari, no se li mostraran les seves dades, ja que no es considera prou provada la seva identitat.

Repuestodomestic.com quedarà exonerada de responsabilitat en el cas que la sol·licitud de mostra o correcció de dades es faci des de l'adreça de correu electrònic que ens ha proporcionat a través de qualsevol dels formularis de la web, ja que en aquest cas presumirà que és l'usuari qui la fa. L'accés també s'atorgarà a les adreces de l'empresa al carrer Quevedo i Quintana, 7 - C.P.06008 - Badajoz. , o per qualsevol altre mitjà físic legalment vàlid per demostrar la identitat de l'aplicant.

L'usuari podrà sol·licitar la rectificació, oposició o cancel·lació de les seves dades Repuestodomestic.com en un termini màxim de 10 dies. La cancel·lació suposa el bloqueig de les seves dades, que només seran conservades en el cas que siguin recollides per les administracions públiques competents o pels jutges i tribunals.

Repuestodomestic.com reconeix la seva responsabilitat i garanteix el compliment del seu deure de secret en relació amb tota la informació subministrada pel usuari registrat.

FINALITZACIÓ DEL TRACTAMENT

Si per qualsevol causa Repuestodomestic.com deixa de prestar els seus serveis a través de la web de manera definitiva, procedirà a la destrucció de totes les dades emmagatzemades, per mantenir la seguretat i adequació per al seu propòsit de les dades proporcionades per l'usuari.

PROCÉS DE RECLAMACIONS

El client té dret a presentar una ficha de reclamacions a qualsevol oficina o lloc web de l'OMIC.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qualsevol canvi a la política de privacitat serà comunicat a l'usuari a través de la secció "política de privacitat" de la pàgina principal de https://www.repuestodomestic.com/ca/, i entrarà en vigor a partir de la seva publicació efectiva al mateix.

POLÍTICA D'ENVIAMENT, LLIURAMENTS I DEVOLUCIONS

CONDICIONS GENERALS:

Abans de tramitar qualsevol comanda el client ha de registrar-se com a usuari en les nostres bases de dades. Els articles seleccionats pel client seran inclosos en la cistella de compra i quedaran registrats temporalment per tal que el client, al tancar la seva comanda, pagui pel mitjà establert en aquesta pàgina l'import designat en la seva comanda Repuestodomestic.com quan s'envia la seva comanda fins que no s'hagi comprovat el pagament.

Els enviaments a qualsevol part d'Espanya zona peninsular i Portugal, es faran per agència de transport. Els enviaments a les Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla es faran per correu certificat.

Els enviaments es faran a l'adreça d'enviament designada pel client, en cas d'absència en lliurament, el client rebrà avís de la companyia de transport de l'intent de lliurament, sent considerat efectivament realitzat quan l'agència de transport lliuri l'ordre al client i aquest hagi signat el document de lliurament, tot això sense perjudici que Repuestodomestic.com pot fer ús de qualsevol mitjà que consideri vàlid per fer arribar al client la seva comanda.

Abans de finalitzar la seva compra, el client coneix el cost dels costos d'enviament que poden oscillar segons el volum, el tipus de producte o la zona de destinació, comprometent-se Repuestodomestic.com a oferir la cobertura admesa per les agències ordinàries de transport en qualsevol zona d'Espanya, excepte Portugal, Canàries, Balears, Ceuta i Melilla, en aquest cas s'aplicarà el suplement corresponent. El preu final indicat en la factura inclou despeses de transport, embalatge i assegurança. No s'inclouen els impostos (tarifes) d'importació, que seran pagats en efectiu al destí pel destinatari de la mercaderia.

Les despeses d'enviament promocionades a 4,99€ inclouen IVA. Aquest preu és vàlid només per a Espanya zona peninsular i per a enviaments que no excedin el volum i el pes que determina l'agència de transport en qüestió. En cas de dubte, envieu un correu electrònic a info@repuestodomestic.com

Repuestodomestic.com té la gran majoria de peces en stock que seran posades a disposició de l'empresa de transport per a la seva entrega final en un termini no superior a 48 hores (dins de treball). A causa del volum de peces existents, és possible que Repuestodomestic.com no té en stock totes les peces ofertes, cosa que podria augmentar el termini de lliurament final fins a un màxim de 15 dies.

Els terminis de lliurament que s'indiquen en la plataforma de venda són orientatius, tot i això, considerem com a valor principal de l'empresa el compromís i l'esforç màxim per complir amb els terminis establerts, no obstant això, som conscients que en la gestió de qualsevol comanda intervenen proveïdors i mitjans de transport per la qual cosa les comandes poden patir retards deguts a causes alienes a l'empresa, no obstant això, el seu retard no implicarà la cancel·lació de la comanda ni cap indemnització.

En el cas que Repuestodomestic.com no pot subministrar una peça per causes involuntàries (obsolescència, indisponibilitat pels nostres proveïdors, etc...) es cancel·larà la totalitat de la comanda i es retornarà l'import corresponent que s'hagi pagat prèviament, a través de la mateixa forma de pagament utilitzada pel client, comunicant-li que la peça no ha pogut ser subministrada i el motiu si és una comanda d'una sola peça. En el cas d'una comanda de diversos components si alguna de les peces no pot ser servida, l'empresa contactarà amb el client per indicar quina peça no pot ser servida i li proporcionarà la possibilitat d'anullar la totalitat de l'ordre o descontar la peça no servida.

Les imatges que es mostren en les fiches del producte són orientatives i en ocasions poden ser objecte de modificacions sutils pel fabricant, en aquest cas s'utilitzarà el producte equivalent subministrat pel fabricant. En aquest cas, l'empresa no és responsable d'aquestes modificacions, sent a càrrec del client els costos d'enviament i devolució en el seu cas.

PROMOCIÓ D'ENVIAMENT GRATUÏT PER A LA COMPRA DE 3 O MÉS ARTICLES.

Aquesta promoció és vàlida per enviaments a qualsevol part d'Espanya zona peninsular, queden exclosos d'aquesta promoció els següents destins: Portugal, Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla, la tarifa estàndard extrapeninsular de 11,00€+IVA per Balears, Ceuta i Melilla i de 16€+IVA per Illes Canàries

AVÍS EN CAS DE DEVOLUCIÓ D'UN ARTICLE SOTMÈS A PROMOCIÓ:

Una vegada que el client hagi rebut la seva comanda, en el cas que procedisca a la devolució d'algun article (excepte si hi ha hagut error per part nostra), considerarem que el client no ha recorrut a la promoció de lliurament gratuït per a la compra de 3 articles, per la qual cosa haurem de cobrar els costos d'enviament ordinaris, per aquest motiu, quan rebem la devolució de l'article que el client no desitja, procedirem al pagament de l'article retornat descontant-li el valor de l'import dels costos d'enviament de 4,99 €, llevat que el client admeti el canvi del producte que vol retornar per un altre que sigui del seu interès, en aquest cas es realitzarà procediment d'intercanvi consistent en l'enviament del producte amb devolució del que no li serveix, els costos d'aquest nou servei es calcularà en funció del volum.

PROCEDIMENT EN CAS DE REBUIG D'ENVIAMENT.

Una vegada realitzat l'enviament, si el client s'oposa a la recepció del mateix, o no facilita dades d'adreça correctes i no és possible realitzar la lliurament, l'ordre es retornarà a l'origen i es procedirà a la devolució de l'import de l'ordre desprès dels costos d'enviament i els costos que originen la devolució o devolució.

DEVOLUCIONS DRET DE DESISTIMENTPer exemple:

Condicions generals: Es estableix un període de 14 dies naturals per a l'exercici de desistiment. Per aturar-ho, el client ha d'enviar un correu a la següent adreça: info@repuestodomestic.com declarant que vol retornar el seu producte en el termini indicat indicant el motiu de la devolució.

En cas d'exercici del present dret de desistiment, seran a càrrec del client els costos de devolució i els danys patits pel producte o mercaderia.

Procediment de devolució: el client farà arribar a l'empresa per qualsevol mitjà que consideri oportú la comanda que vulgui retornar a la següent adreça: Repuestodomestic. Carrer Cort de lluites 61A 06009 Badajoz.

La devolució de l'import serà efectiva en la mateixa modalitat de pagament en la qual s'ha realitzat l'ordre en el moment en què rebem la mercaderia.

Els terminis establerts per efectuar les devolucions de peces de reparació estan subjectes als establerts en el REAL DECRET LEGISLATIV 1/2007, de 16 de novembre, per l'aprovació del text consolidat de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

El client assumirà els costos de devolució del producte, llevat error per part de l'empresa entre el sol·licitat i el lliurat, en aquest cas l'empresa és responsable de tots els costos, en aquest últim cas, el client ha de posar-se en contacte amb l'empresa per coordinar l'enviament amb recollida en el seu cas.

No s'acceptaran devolucions enviades a temps.

CASOS EN QUÈ NO ÉS ADMISSIBLE LA DEVOLUCIÓ

Articles subministrats amb embalatge o segell de garantia:En cap cas s'admet la devolució d'articles que s'hagin destapat de la seva embalaja original o del seu segell de garantia. Una vegada oberts o dessegurats de la seva embalatge original, els articles estan utilitzats.

Articles subministrats sense embalatge o segell de garantia:No acceptaran devolucions de peces o productes amb evidents signes de deteriorament o manipulació, sent imprescindible adjuntar les etiquetes originals del producte, així com tots els seus accessoris, si escau, per la qual cosal'exercici del dret de devolució queda excloït per a articles que han estat utilitzats prèviament pel client, és a dir, no acceptem una devolució d'un article que el client ha provat, utilitzat o manipulat.

Després de rebre el producte, Repuestodomestic retornarà l'import dels articles adquirits.

ARTICLES ESPECIALS NO RETORNABLES

Per les seves característiques especials, higièniques i/o per salvaguardar la seva qualitat, no es poden tornar els articles següents:

No s'admeten devolucions de peces electròniques (com plaques electròniques, electrovalves...), bateries, peces de brasers de gasper tal de salvaguardar la seva seguretat i qualitat.

Tampoc s'admeten devolucions d'articles d'ús personal/higiene (raspadors, escombraries de raspadors, escombraries de raspadors...), per tal de salvaguardar la seguretat dels nostres clients i garantir la qualitat dels mateixos.

PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ DE MERCADERIES PER ERROR DEL CLIENT I ENVIAMENT DE REPOSICIÓ (ENVIAMENT AMB DEVOLUCIÓ)

En el cas que el client hagi sol·licitat per error i hagi rebut un recanvi que no s'ajusti al model de l'aparell domèstic que necessita, posem a disposició del client un mecanisme d'enviament de l'article que necessita i devolució del que no li serveix. El cost d'aquest servei es calcula en funció del volum (consulta) a qualsevol part d'Espanya Zona peninsular, i inclou els costos d'enviament del nou article i la devolució del que no li serveix. En primer lloc necessitem que el client ens envia al nostre correu info@repuestodomestic.com una imatge de la placa de sèrie de l'aparell per poder localitzar el reemplaç adequat. En cas que disposem d'aquest recanvi, l'indicarem i li enviarem un número de compte on pugui fer pagament de l'intercanvi i l'import a pagar ja que el nou producte pot tenir un preu diferent al que va adquirir, en aquest cas es procediria a sumar o restar la diferència de l'import entre els dos recanvis a les despeses de gestió d'enviament i devolució. En aquest cas, s'ha d'empaquetar correctament la mercaderia que es vol retornar per facilitar-la al correir quan es repeti.

INCIDÈNCIA DE RUPTURA EN EXPEDICIÓ PER AGÈNCIA DE TRANSPORT

No accepteu cap comanda mal manipulada o deteriorada.

Si observes anomalies en el packaging, son de vidres trencades, etc. , indiqueu-ho en el fullet de lliurament del repartidor, especificant clarament l'irregularitat observada i contacteu-vos immediatament amb nosaltres per reclamar una incidència a l'agència de transport i que procedim a tornar a enviar-vos la vostra comanda.

PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ PER RUPTURA EN L'ENVIAMENT:

El termini màxim per reclamar per ruptura és de 5 dies naturals des del dia de recepció de l'ordre. Per reclamar, podeu enviar un correu electrònic a la següent adreça:info@repuestodomestic.com, en aquest correu, s'ha d'acompanya una imatge del producte rebut on es veu clarament la ruptura o deteriorament patit, una imatge del embalatge i una imatge de l'etiqueta de l'agència de transport on es veu la informació de l'enviament.

És molt important que la reclamació per ruptura es faci dins del termini establert i amb les imatges que s'indiquin, ja que després d'aquest termini, l'agència de transport no s'encarregarà de la ruptura i no podem fer-nos responsables d'ella.