POLÍTICA D'ENVIAMENT, LLIURAMENTS I DEVOLUCIONS

CONDICIONS GENERALS:

Abans de tramitar qualsevol comanda el client ha de registrar-se com a usuari en les nostres bases de dades. Els articles seleccionats pel client seran inclosos en la cistella de compra i quedaran registrats temporalment per tal que el client, al tancar la seva comanda, pagui pel mitjà establert en aquesta pàgina l'import designat en la seva comanda Repuestodomestic.com quan s'envia la seva comanda fins que no s'hagi comprovat el pagament.

Els enviaments a qualsevol part d'Espanya zona peninsular i Portugal, es faran per agència de transport. Els enviaments a les Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla es faran per correu certificat.

Els enviaments es faran a l'adreça d'enviament designada pel client, en cas d'absència en lliurament, el client rebrà avís de la companyia de transport de l'intent de lliurament, sent considerat efectivament realitzat quan l'agència de transport lliuri l'ordre al client i aquest hagi signat el document de lliurament, tot això sense perjudici que Repuestodomestic.com pot fer ús de qualsevol mitjà que consideri vàlid per fer arribar al client la seva comanda.

Abans de finalitzar la seva compra, el client coneix el cost dels costos d'enviament que poden oscillar segons el volum, el tipus de producte o la zona de destinació, comprometent-se Repuestodomestic.com a oferir la cobertura admesa per les agències ordinàries de transport en qualsevol zona d'Espanya, excepte Portugal, Canàries, Balears, Ceuta i Melilla, en aquest cas s'aplicarà el suplement corresponent. El preu final indicat en la factura inclou despeses de transport, embalatge i assegurança. No s'inclouen els impostos (tarifes) d'importació, que seran pagats en efectiu al destí pel destinatari de la mercaderia.

Les despeses d'enviament promocionades a 4,99€ inclouen IVA. Aquest preu és vàlid només per a Espanya zona peninsular i per a enviaments que no excedin el volum i el pes que determina l'agència de transport en qüestió. En cas de dubte, envieu un correu electrònic a info@repuestodomestic.com

Repuestodomestic.com té la gran majoria de peces en stock que seran posades a disposició de l'empresa de transport per a la seva entrega final en un termini no superior a 48 hores (dins de treball). A causa del volum de peces existents, és possible que Repuestodomestic.com no té en stock totes les peces ofertes, cosa que podria augmentar el termini de lliurament final fins a un màxim de 15 dies.

Els terminis de lliurament que s'indiquen en la plataforma de venda són orientatius, tot i això, considerem com a valor principal de l'empresa el compromís i l'esforç màxim per complir amb els terminis establerts, no obstant això, som conscients que en la gestió de qualsevol comanda intervenen proveïdors i mitjans de transport per la qual cosa les comandes poden patir retards deguts a causes alienes a l'empresa, no obstant això, el seu retard no implicarà la cancel·lació de la comanda ni cap indemnització.

En el cas que Repuestodomestic.com no pot subministrar una peça per causes involuntàries (obsolescència, indisponibilitat pels nostres proveïdors, etc...) es cancel·larà la totalitat de la comanda i es retornarà l'import corresponent que s'hagi pagat prèviament, a través de la mateixa forma de pagament utilitzada pel client, comunicant-li que la peça no ha pogut ser subministrada i el motiu si és una comanda d'una sola peça. En el cas d'una comanda de diversos components si alguna de les peces no pot ser servida, l'empresa contactarà amb el client per indicar quina peça no pot ser servida i li proporcionarà la possibilitat d'anullar la totalitat de l'ordre o descontar la peça no servida.

Les imatges que es mostren en les fiches del producte són orientatives i en ocasions poden ser objecte de modificacions sutils pel fabricant, en aquest cas s'utilitzarà el producte equivalent subministrat pel fabricant. En aquest cas, l'empresa no és responsable d'aquestes modificacions, sent a càrrec del client els costos d'enviament i devolució en el seu cas.

PROMOCIÓ D'ENVIAMENT GRATUÏT PER A LA COMPRA DE 3 O MÉS ARTICLES.

Aquesta promoció és vàlida per enviaments a qualsevol part d'Espanya zona peninsular, queden exclosos d'aquesta promoció els següents destins: Portugal, Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla, la tarifa estàndard extrapeninsular de 11,00€+IVA per Balears, Ceuta i Melilla i de 16€+IVA per Illes Canàries

AVÍS EN CAS DE DEVOLUCIÓ D'UN ARTICLE SOTMÈS A PROMOCIÓ:

Una vegada que el client hagi rebut la seva comanda, en el cas que procedisca a la devolució d'algun article (excepte si hi ha hagut error per part nostra), considerarem que el client no ha recorrut a la promoció de lliurament gratuït per a la compra de 3 articles, per la qual cosa haurem de cobrar els costos d'enviament ordinaris, per aquest motiu, quan rebem la devolució de l'article que el client no desitja, procedirem al pagament de l'article retornat descontant-li el valor de l'import dels costos d'enviament de 4,99 €, llevat que el client admeti el canvi del producte que vol retornar per un altre que sigui del seu interès, en aquest cas es realitzarà procediment d'intercanvi consistent en l'enviament del producte amb devolució del que no li serveix, els costos d'aquest nou servei es calcularà en funció del volum.

PROCEDIMENT EN CAS DE REBUIG D'ENVIAMENT.

Una vegada realitzat l'enviament, si el client s'oposa a la recepció del mateix, o no facilita dades d'adreça correctes i no és possible realitzar la lliurament, l'ordre es retornarà a l'origen i es procedirà a la devolució de l'import de l'ordre desprès dels costos d'enviament i els costos que originen la devolució o devolució.

DEVOLUCIONS DRET DE DESISTIMENTPer exemple:

Condicions generals: Els productes han de ser retornats sense dany, sense utilitzar, amb el seu embalatge original i totes les etiquetes de seguretat han de ser conservades bé, no danyades sense obrir. S'estableix un període de 14 dies naturals per a l'exercici de desistiment. Per aturar-ho, el client ha d'enviar un correu a la següent adreça: info@repuestodomestic.com declarant que vol retornar el seu producte en el termini indicat indicant el motiu de la devolució.

En cas d'exercici del present dret de desistiment, seran a càrrec del client els costos de devolució i els danys patits pel producte o mercaderia.

Procediment de devolució: el client farà arribar a l'empresa per qualsevol mitjà que consideri oportú la comanda que vulgui retornar a la següent adreça: Repuestodomestic. Carrer Cort de lluites 61A 06009 Badajoz.

La devolució de l'import serà efectiva en la mateixa modalitat de pagament en la qual s'ha realitzat l'ordre en el moment en què rebem la mercaderia.

Els terminis establerts per efectuar les devolucions de peces de reparació estan subjectes als establerts en el REAL DECRET LEGISLATIV 1/2007, de 16 de novembre, per l'aprovació del text consolidat de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

El client assumirà els costos de devolució del producte, llevat error per part de l'empresa entre el sol·licitat i el lliurat, en aquest cas l'empresa és responsable de tots els costos, en aquest últim cas, el client ha de posar-se en contacte amb l'empresa per coordinar l'enviament amb recollida en el seu cas.

No s'acceptaran devolucions enviades a temps.

CASOS EN QUÈ NO ÉS ADMISSIBLE LA DEVOLUCIÓ

Articles subministrats amb embalatge o segell de garantia: En cap cas s'admet la devolució d'articles que s'hagin destapat de la seva embalaja original o del seu segell de garantia. Una vegada oberts o desensegurats de la seva envasada original, els articles estan utilitzats i no es podran tornar.

Articles subministrats sense embalatge o segell de garantia: No acceptaran devolucions de peces o productes amb evidents signes de deteriorament o manipulació, sent imprescindible adjuntar les etiquetes originals del producte, així com tots els seus accessoris, si escau, per la qual cosa l'exercici del dret de devolució queda excloït per a articles que han estat utilitzats prèviament pel client, és a dir, no acceptem una devolució d'un article que el client ha provat, utilitzat o manipulat.

Després de rebre el producte, Repuestodomestic retornarà l'import dels articles adquirits.

ARTICLES ESPECIALS NO RETORNABLES

Per les seves característiques especials, higièniques i/o per salvaguardar la seva qualitat, no es poden tornar els articles següents:

No s'admeten devolucions de peces electròniques (com plaques electròniques, electrovalves...), bateries, peces de brasers de gas, per tal de salvaguardar la seva seguretat i qualitat.

Tampoc s'admeten devolucions d'articles d'ús personal/higiene (raspadors, escombraries de raspadors, escombraries de raspadors...), per tal de salvaguardar la seguretat dels nostres clients i garantir la qualitat dels mateixos.

PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ DE MERCADERIES PER ERROR DEL CLIENT I ENVIAMENT DE REPOSICIÓ (ENVIAMENT AMB DEVOLUCIÓ)

En el cas que el client hagi sol·licitat per error i hagi rebut un recanvi que no s'ajusti al model de l'aparell domèstic que necessita, posem a disposició del client un mecanisme d'enviament de l'article que necessita i devolució del que no li serveix. El cost d'aquest servei variarà segons el volum (consulta) a qualsevol part d'Espanya Zona peninsular, i inclou els costos d'enviament del nou article i la devolució del que no li serveix. En primer lloc necessitem que el client ens envia al nostre correu info@repuestodomestic.com una imatge de la placa de sèrie de l'aparell per poder localitzar el reemplaç adequat. En cas que disposem d'aquest recanvi, l'indicarem i li enviarem un número de compte on pugui fer pagament de l'intercanvi i l'import a pagar ja que el nou producte pot tenir un preu diferent al que va adquirir, en aquest cas es procediria a sumar o restar la diferència de l'import entre els dos recanvis a les despeses de gestió d'enviament i devolució. En aquest cas, s'ha d'empaquetar correctament la mercaderia que es vol retornar per facilitar-la al correir quan es repeti.

INCIDÈNCIA DE RUPTURA EN EXPEDICIÓ PER AGÈNCIA DE TRANSPORT

No accepteu cap comanda mal manipulada o deteriorada.

Si observes anomalies en el packaging, son de vidres trencades, etc. , indiqueu-ho en el fullet de lliurament del repartidor, especificant clarament l'irregularitat observada i contacteu-vos immediatament amb nosaltres per reclamar una incidència a l'agència de transport i que procedim a tornar a enviar-vos la vostra comanda.

PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ PER RUPTURA EN L'ENVIAMENT:

El termini màxim per reclamar per ruptura és de 5 dies naturals des del dia de recepció de l'ordre. Per reclamar, podeu enviar un correu electrònic a la següent adreça: info@repuestodomestic.com, en aquest correu, s'ha d'acompanya una imatge del producte rebut on es veu clarament la ruptura o deteriorament patit, una imatge del embalatge i una imatge de l'etiqueta de l'agència de transport on es veu la informació de l'enviament.

És molt important que la reclamació per ruptura es faci dins del termini establert i amb les imatges que s'indiquin, ja que després d'aquest termini, l'agència de transport no s'encarregarà de la ruptura i no podem fer-nos responsables d'ella.